Plugg, plugg och åter plugg


Sitter och läser om bland annat e-boken i
kursen Bokhistoria vilket är rätt intressant.


Kommentarer