tisdag 28 maj 2013

Om kursen jag går
Litteraturvetenskap: Den moderna
litteraturen (30hp)I denna kurs har vi fått lära oss
de grundläggande kunskaperna om den moderna västerländska och globala
litteraturens centrala verk, historia och sociala villkor. Samtidigt som vi
lärt oss detta så ger kursen en grundläggande förmåga till att tolka såväl som
att skriva och prata om litteratur.

Då kursen omfattar 30hp så består
den av totalt fyra olika delkurser och för mig är det först nu i den fjärde
delkursen som jag känner att allt är sammanhängande och faller på plats. Varje
delkurs är på 7,5hp som vi har fått examinera på olika sätt.

Vår första delkurs hette ”Litteraturvetenskapens
grunder: att analysera epik, lyrik och dramatik”. Här fick vi lära oss om hur
man skriver de tre olika analyserna och prata om ett ämne som intresserar mig
nämligen ”Sagans transformationer”. Som ni säkert kan lista ut så bestod vår
examination av att skriva en epik-, en lyrik- och en dramatik analys på valfria
verk från litteraturlistan vi hade. De tre verk som jag valde att göra analyser
på var: Den girige av Molière, Själen
väljer sitt eget Sällskap av Dickinson och Tristan och Isolde av Bédier.

Andra delkursen vi hade hette ”Från
realismen till modernismen”. Här fick vi läsa många klassiker som till exempel Svindlande höjder, Madame Bovary, Brott och
Straff, Pappa Goriot och Ett dockhem.
Under denna delkurs satt vi på många
bra och intressanta föreläsningar samtidigt som vi ibland hade
gruppdiskussioner innan föreläsningstid. Delkursen avslutades med en salstenta
innehållande fyra frågor som vi på ett eller annat sätt hade gått igenom.

Näst sista delkursen hette ”Från modernismen” och här fick vi lära oss om bland annat Marcel Proust, James Joyce, T.S. Elito och Skyttegravspoesi samt även om olika manifesten.


Detta kan ha varit den tuffaste delkursen då vi hade mycket att läsa och många föreläsningar samtidigt som vi skrev på examinationen vid sidan om.


Anledningen till att vi skrev den vid sidan om berodde på att det var ett så kallat ”Work-in-progress” som innebar att vi skulle skriva en sammanhängande text med anteckningar från föreläsningar och seminarier. Syftet med det var att vi skulle diskutera 1900-talets litteraturhistoria med ett självständigt resonemang via minst tolv texter. Dessa tolv texter skulle innehålla minst fyra dikter av olika poeter, minst fyra prosatexter och minst ett manifest. Det var tufft men rätt roligt.

Fjärde och sista delkursen som vi avslutar den 7 juni heter ”Författarrollen, offentligheten och samhället”.


Vi har pratat blandat annat om olika författare, vad en författare är, recensioner och kvinnor i litteraturen.


Till skillnad mot de övriga tre delkurserna innehåller denna två examinationer som innefattar ett grupparbete och en hemtenta. Grupparbetet redovisar man muntligt inför klassen och framförandet är det viktigaste. Det enda vi vet om hemtentan är att den ska innehålla två frågor och att vi har få dagar på oss.


Om det är något ni vill veta mer om så är det bara till att kommentera:)

2 kommentarer: